Dalyvių starto tvarka

Laikas, kada ekipažas turi atvykti į laiko kontrolės punktą LK/TC0  

LK/TC0 yra PS NORDIKA viduje priešais centrinį įėjimą. Ekipažui, atvykus savo laiku, bus išduota kelio knyga, laiko korta bei užduočių atsakymų korta.